PM Projekt

Pietrucha . Mroziuk Projekt
ul. Swojczycka 38
Pokój 231-235 Wrocław
tel. gsm 0 501 694 112
tel. gsm 0 603 929 450
info@pmprojekt.pl
krzysztof.mroziuk@wp.pl
karolpietrucha@wp.pl

:: Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania obszaru placu Nowy Targ we Wrocławiu
Architekt:Krzysztof Mroziuk, Karol Pietrucha,Wojciech Bazan, Agnieszka Deutschmann-Mroziuk,Sylwia Dąbrowska, Anna Rodzoch
Projekt:projekt konkursowy

IDEA

Główną ideą przyświecającą projektantom było stworzenie nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która będzie miała potencjał nowego symbolu Wrocławia.

 


ELASTYCZNOŚĆ I WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Kierowano się zasadą stworzenia w ramach placu mniejszych przestrzeni dla różnych preferencji użytkowników-plac, który zapewnia wielofunkcyjność przestrzeni i stwarza możliwości różnej jego aranżacji w zależności od potrzeb. Miejsce, które zmienia wygląd w zależności od pory dnia i roku i stanowi na tyle atrakcyjną propozycję że skłania przechodniów do zatrzymania się chociaż na chwilę.

 

NOWY PLAC NOWY

Opierając się na takich założeniach wyjściowych projektanci mimo dość sztywno zarysowanych warunków konkursu próbują stworzyć plac, który kompozycją i charakterem sprzyjać będzie takim zachowaniom przechodniów i użytkowników, że stanie się on miejscem pełnym życia.

Na plac Nowy Targ autorzy koncepcji spojrzeli w kontekście większego fragmentu miasta jako placu położonego na trasie ciągu turystycznego Plac Solny-Rynek-Nowy Targ i dalej kierunek Ostrów Tumski (jak również Panorama Racławicka-kierunek mniej intensywny). Wszystkie te miejsca poza Nowym Targiem poprzez swoją formę i datowanie historyczne są elementami dostojnymi w tkance miasta dlatego też Nowy Targ miałby się stać NOWYM miejscem - propozycją dla młodych użytkowników oraz turystów, którzy oprócz zabytków chcą zobaczyć „współczesne atrakcje miasta” a wszystko to przy zachowaniu umiaru i klimatu akceptowanego dla wszystkich niezależnie od wieku.

 

MARZENIA -MRZONKI -BAŃKI MYDLANE

Wrocław to miasto wielu marzeń i wielu możliwości. Położenie miasta w samym sercu Europy rozbudza ambicje i wyobraźnię. Zaprojektowany Plac to plac idei- wizji stworzenia ulotnej przestrzeni miasta jak ulotne są marzenia. Stąd idea wielkiej bani mydlanej, która spada na uporządkowany sztywny plac i odciska w nim swój ślad a jej odpryski w postaci pojedynczych lub zblokowanych baniek rozwiewają się po całym placu stanowiąc raz wyjścia z parkingów podziemnych innym razem formę lampionu świecącego nocą lub obudowę dla wylotów i czerpni wentylacji garażu podziemnego. Dopełnieniem całości tego elementu „zabawowego” na placu jest „bańkomat” który po wrzuceniu monety będzie produkować banki mydlane rozwiewane przez wiatr po całym placu.

 

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE PLACU

KOMPOZYCJA -DWA NURTY

W kompozycji zastosowano dwa nurty „porządkujący” i „ożywiający”.Porządkujący- prostokątny ciemny plac z regularnym prostokątnym rytmem oraz elementami kubaturowymi tworzącymi ramę wewnętrzną. Stanowią ją pawilon i zielone zadaszenie miejsc dla kupców oraz zieleń z miejscami do odpoczynku a także wjazd do garażu podziemnego.

Ożywiający” element stanowi motyw baniek mydlanych oraz owalne zagłębieniem w płycie placu. Motyw baniek pozwala na ukrycie w dowolnym miejscu wynikającym z układu parkingu podziemnego klatek schodowych z windami do garażu oraz elementy techniczne typu czerpnie, wywiewy. Swoboda ta wg projektantów jest o tyle istotna że projekt parkingu będzie przedmiotem osobnego opracowania.

Natomiast owalne zagłębienie w posadzce tworzy niezobowiązujące miejsce do przysiadania i odpoczynku, a płytka woda na dnie w upalne dni pozwala na brodzenie w niej nie tylko dzieci i stanowi swego rodzaju klimatyzator dla całego założenia.

POSADZKA

Elementem, który ma trzymać w ryzach całe założenie jest posadzka placu wykonana z grafitowego granitu nero impala w postaci dużych prostokątnych płyt poprzecinanych pasami jasnoszarej brukowej kostki granitowej . Posadzka ta rozpięta jest pomiędzy trzema pierzejami południową, zachodnią i północną. Pierzeja wschodnia pozostaje odcięta przez ciąg komunikacji kołowo-szynowej ul. Piaskowej. W ten sposób podjęto próbę wciągnięcia w plac części budynków usytuowanych wokół placu zwłaszcza Urzędu Miejskiego. Przed obiektem tym przez wyłączenie ruchu kołowego stworzono wolną przestrzeń która pozwoli na wyeksponowanie fasady budynku i stworzy przedpole dla osób wchodzących i wychodzących z urzędu.

 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Przyjęto układ komunikacyjny, który został zadany w warunkach konkursowych z tym, że wjazd od ul. Św. Wita projektuje się wyłącznie dla samochodów uprzywilejowanych. W przeciwnym wypadku narożnik placu zostanie praktycznie zablokowany dla ruchu pieszego i zaburzy zupełnie i tak już „nadgryziony” ciąg historyczny. Zdaniem projektantów wskazane byłoby ponowne rozważenie zasadności wprowadzania wjazdu do garażu podziemnego na samym placu i

rozważenie wjazdu pod plac wcześniej np. z ul. Jana Ewangelisty. W przedstawionej koncepcji zakłada się wyburzenie podziemnego bunkra oraz wprowadzenie zupełnie nowych nasadzeń w postaci dorosłych drzew.

 

STANOWISKA KUPCÓW

Pawilon oraz zielone zadaszenia nad stanowiskami w swojej formie mają stanowić integralną formę z posadzką i zielenią mają się z niej wyłaniać i z nią przenikać.

Aby uzyskać wrażenie, że cała przestrzeń publiczna stanowi skończoną strukturę zdecydowano się na zastosowanie jednolitego zadaszenia nad miejscem targowym nad którym zaciągnięto zielony dywan, pod którym ukryte zostały winda towarowa, kontenery na śmieci oraz maszynownia. Stanowiska handlowe są wysuwane z posadzki przy pomocy podnośników hydraulicznych, a po zakończeniu handlu chowane ponownie.

 

IMPREZY MASOWE

W przypadku organizacji imprez masowych typu koncert na takiej samej zasadzie poprzez wysunięcie większego zespołu „klocków” uzyskujemy podest sceny pod zielonym dachem.

Zabieg ten pozwala na swobodę aranżacji, ale w ściśle określonych przez projektantów ramach.

Założono że będzie to scena kameralna, a duże imprezy zwłaszcza te transmitowane przez telewizję ,wymagające odpowiedniej scenografii w postaci zabytkowych kamienic odbywać się będą w dalszym ciągu na wrocławskim Rynku.

 

RUCH PIESZY- CIĄGI KOMUNIKACYJNE

Forma pawilonu i zadaszenia ukształtowane są w ten sposób aby podkreślić intensywny przekątny kierunek ruchu pieszych z ul. Kotlarskiej w kierunku Ostrowa Tumskiego przy jednoczesnym wyrazie maksymalnej przewiewności i przezierności formy. Przekątny kierunek ruchu jest dodatkowo podkreślony w widoku nocnym neonowymi dyskretnymi pasami świetlnymi.

Historyczny kierunek wzdłuż pierzei Urzędu Miasta zarysowuje gęstszy podział posadzki pocięty wąskimi pasami bruku oraz szpaler latarni ulicznych.

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Powierzchnia placu

Materiał nawierzchni placu to charakterystyczny dla Dolnego Śląska granit. Dominujące na całym placu będą płyty granitowe w kolorze grafitowym oraz jako element rysunku placu rozdzielające je kostki brukowe z granitu szarego.

Mała architektura

Ławki w formie zintegrowanej z pasami zieleni oraz wkomponowane w donice z drzewami.

Podstawa ławek prefabrykowana z betonu zbrojonego włóknami szklanymi natomiast siedziska projektuje się jako żebra-deski z impregnowanego ciśnieniowo drewna.

Podstawy lamp oraz kosze na śmieci prefabrykowane z betonu zbrojonego włóknami szklanymi nawiązujące do ascetycznej formy pozostałych elementów architektury placu.

Bańki mydlane” wykonane ze szkła bezpiecznego oraz z tworzywa sztucznego na bazie akrylu.

Pawilon z kawiarnią i informacją turystyczną oraz kiosk z pamiątkami zadaszone płytą żelbetową pokrytą tym samym granitem co nawierzchnia placu, fasady szklane osadzone na szklanych słupach nośnych-maksymalne przezierność i lekkość.

Zadaszenie nad stoiskami dla kupców pokryte płytą żelbetową, na której zastosowano systemowe rozwiązanie dla dachów zielonych z zielenią ekstensywną.

 

PODSUMOWANIE

Proponowany plac ma stać się miejscem spotkań i integracji oraz zabawy głównie młodych ludzi, miejscem gdzie będzie można się umówić z przyjaciółmi, a charakterystycznym miejscem spotkania nie będzie musiał być już wyłącznie... pręgierz.

 

 

 

 

 

 

 

© Pietrucha . Mroziuk Projekt. All rights reserved.
Projekt i realizacja: BetterSite.pl