PM Projekt

Pietrucha . Mroziuk Projekt
ul. Swojczycka 38
Pokój 231-235 Wrocław
tel. gsm 0 501 694 112
tel. gsm 0 603 929 450
info@pmprojekt.pl
krzysztof.mroziuk@wp.pl
karolpietrucha@wp.pl

:: KONCEPCJA ZESPOŁU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO
Adres:NA DZIAŁKACH 6/1, 7/9, 7/10 ,
OBRĘB STARE MIASTO, AM-15, UL. GNIEŹNIEŃSKA WE WROCŁAWIU
Architekt:Krzysztof Mroziuk, Karol Pietrucha, Agnieszka Deutschmann-Mroziuk, Joanna Pędziwiatr, wizualizacje:Sylwia Dąbrowska, Krzysztof Dydycz
Inwestor:Olczyk Sp. z o.o. Lokum 2 S.K.
ul.Krawiecka 1 lok. 1
50-148 Wrocław

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

Ideę nasunęły sąsiadujące z inwestycją wały przeciwpowodziowe oraz zatoka portowa dla łodzi i żaglówek. Autorzy postanowili w tym trudnym otoczeniu podejść do założenia jak do portu, miejsca w którym budynki osłonięte są przed uciążliwościami  jak łodzie przed bezpośrednim nurtem, prądami oraz wiatrem. 


OPIS KONCEPCJI URBANISTYCZNEJ

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Działka na której planowana jest zabudowa sąsiaduje:

- od południa z ul. Gnieźnieńską oraz linią kolejową na nasypie,

-od zachodu z infrastrukturą elektryczną GPZ- Długa,

- od północy z rezerwą terenową przeznaczoną pod drogę dojazdowa (ciąg komunikacyjny bez nazwy ), za tym terenem głębiej znajdują się zielone tereny i zabudowania Politechniki Wrocławskiej

-od wschodu działki z terenami zielonymi i wałami przeciwpowodziowymi biegnącymi wzdłuż rzeki Odry

-od północno-wschodniej części z portem rzecznym stanicą żeglarską , w której dokują małe łodzie i żaglówki

od południowo-wschodniej z niezabudowaną działką, na której tymczasowo składowane są masy ziemne i gruz.

- przebiegające nad działką linie wysokiego napięcia zgodnie z przedłożonymi przez inwestora dokumentami są przeznaczone do skablowania celem uwolnienia terenu od tej uciążliwości i umożliwienia zabudowy - inwestycja w trakcie realizacji.

Te wszystkie elementy zostały wzięte pod uwagę przy kształtowaniu zabudowy osiedla.

ATUTY LOKALIZACJI:

Sąsiedztwo z zielonymi terenami rekreacyjnymi wzdłuż Odry oraz terenami spacerowymi na wałach.

ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI:

- hałas komunikacyjny głównie ze strony linii kolejowej;

- hałas od infrastruktury położonej na terenie GPZ Długa.

Pewnym ograniczeniem w zainwestowaniu działki są też nowoprojektowane słupy wysokiego napięcia we wschodniej części działki oraz podziemna trasa z kablami wysokiego napięcia.

Linia kolejowa biegnąca na nasypie znacząco utrudnia ekranowanie hałasu przy jego źródle co stanowi o skuteczności takich działań.

Przyjęto, że próba ekranowania linii kolejowej wiąże się z przebudową całego odcinka torów łącznie z nasypem i mostem kolejowym i jest uzależniona od udziału w przedsięwzięciu właściciela terenu czyli PKP. Takie uwarunkowania stawiają takie działania pod znakiem zapytania i odwlekają je w bliżej nieokreśloną perspektywę czasową.

Istnieje również możliwość wykonania izolacji akustycznej transformatorów na terenie GPZ, ale jak w przypadku linii kolejowej wymaga to zgody i współpracy operatora sieci więc w założeniach projektowych na tym etapie rozważanie jest to jako możliwość teoretyczna. W tej sytuacji podjęto decyzję aby zapewnienie normatywnych warunków w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu rozwiązać na terenie własnym inwestora.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

Ideę nasunęły sąsiadujące z inwestycją wały przeciwpowodziowe oraz zatoka portowa dla łodzi i żaglówek. Autorzy postanowili w tym trudnym otoczeniu podejść do założenia jak do portu, miejsca w którym łodzie są osłonięte przed bezpośrednim nurtem, prądami oraz wiatrem.

W przypadku założenia projektowego osiedla chodziło o osłonięcie inwestycji przed głównymi uciążliwościami- hałasem i widokiem infrastruktury energetycznej. Stworzono bezpieczną przystań dla mieszkańców łącząc funkcję mieszkalną z zabudową biurowo - usługową jako osłoną.

Budynek biurowy „wijący” się wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej i torów kolejowych oraz osłaniający swoimi bocznymi ramionami cześć mieszkalną inwestycji nawiązuje formą do wału i pełni rolę ekranu odbijającego i pochłaniającego hałas komunikacyjny.

Fasada budynku od strony linii kolejowej została tak ukształtowana żeby zapewnić użytkownikom optymalne warunki życia, a pozostałej części założenia dać cień akustyczny.

Elewacja budynku biurowego od strony zabudowy mieszkaniowej jest mocno przeszklona i otwiera się na wnętrze. W szkle odbijają się białe budynki mieszkalne, zielone otoczenie, które to elementy dodatkowo rozjaśniają i ubogacają cały dziedziniec dodając mu głębi.

Parter budynku biurowego- ”wału ochronnego” od strony wnętrza będzie częścią wspólną funkcji biurowej i mieszkalnej. W tej części przewiduje się lokalizację gastronomi z letnimi ogródkami i wszelkiego rodzaju usługi podstawowe, które posłużą zarówno mieszkańcom, jak i pracownikom biur.

Tego rodzaju połączenie funkcji gwarantuje, że osiedle będzie tętnić życiem przez całą dobę w przeciwieństwie do czysto biurowych założeń, które po godzinach pracy sprawiają wrażenie wymarłych.

Skośne „rysy” na elewacji w postaci pozytywu i negatywu stanowią luźnie nawiązanie do industrialnego charakteru okolicy w szczególności mostu kolejowego. Forma i tekstura elewacji służy odbijaniu i pochłanianiu dźwięków jednocześnie stanowi o atrakcyjności obiektu i jego charakterze.

Dachy budynków zostały pokryte zielenią, która stanowi również doskonały i naturalny materiał tłumiący hałasy i stanowi uzupełnienie dla ekranów pionowych – fasad. Zielony dach budynku jest przedłużeniem ciągu spacerowego wokół osiedla i daje możliwość podziwiania okolicy z innej perspektywy. W tym miejscu następuje drugi poziom (pierwszy to usługi w parterze) integracji części biurowej z mieszkalną.

Budynki mieszkalne osłonięte budynkiem biurowym - zlokalizowano we wnętrzu „portu” . Zostały usytuowane tak, aby uzyskać jak najlepszą lokalizację względem stron świata oraz zapewnić optymalne usytuowanie względem źródeł hałasu.

Obiekty te swoim kształtem i kolorem zgodnie z główną ideą założenia portu przypominają zacumowane łodzie żaglowe. Kształt ten pozwala zapewnić mieszkańcom najwyższych kondygnacji widok na panoramę miasta i okolic.

Południową i północną elewację budynku stanowią opadające kaskadowo loggie, które tworzą trójkątny kształt budynku dodając mu charakteru. Pozostałe ściany prostopadłe do podłoża odchylone w sposób optymalny do kierunków świata.

Forma elewacji jest powściągliwa utrzymana w jasnych kolorach z elementami okładzin w kolorze i strukturze drewna. Okładziny drewniane akcentują strefę wejściową, loggie, cokół oraz niektóre ściany balkonowe.

Budynki mieszkalne zatopione są w wielowarstwowo zaprojektowanej zieleni, która łączy się z naturalną zielenią wzdłuż wałów rzeki.

Całości dopełniają drogi dojazdowe i ciągi piesze poprowadzone geometrycznie.

Sąsiedztwo przystani żeglarskiej w dalszej perspektywie daje możliwość korzystanie nie tylko z terenów zielonych wzdłuż Odry,ale również z samej drogi wodnej. Wymaga to uregulowania zasad korzystania z portu z właścicielem obiektu.

 

W celu dodatkowego poprawienia warunków na terenie pomiędzy GPZ a skrajnym budynkiem planuje się wykonanie zielonego ekranu w postaci systemowego gabionu o wysokości do 10 m np. firmy ECOTEC

© Pietrucha . Mroziuk Projekt. All rights reserved.
Projekt i realizacja: BetterSite.pl