PM Projekt

Pietrucha . Mroziuk Projekt
ul. Swojczycka 38
Pokój 231-235 Wrocław
tel. gsm 0 501 694 112
tel. gsm 0 603 929 450
info@pmprojekt.pl
krzysztof.mroziuk@wp.pl
karolpietrucha@wp.pl

:: Projekty i Realizacje
Mroziuk Architektura Sp. z o.o. oraz Pietrucha Projekt

Miło nam poinformować że w roku 2018 powstały :

Mroziuk Architektura Sp. z o.o  www.mroziuk.pl

Pietrucha Projekt Karol Pietrucha www.pietruchaprojekt.pl

Przekształcenie to pozwoli nam jeszcze lepiej i efektywniej wykonywać zadania projektowe w ramach kooperacji obu firm.
Zapraszamy do współpracy.

 

Siedziba firmy Technopomiar

Kontynuacja współpracy z firmą Technopomiar Sp. z o.o. Przebudowa dawnego kasyna wojskowego na budynek biurowy z pomieszczeniami dla drobnej produkcji oraz magazynami podręcznymi. 

KONCEPCJA ZESPOŁU USŁUGOWO-MIESZKALNEGO

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

Ideę nasunęły sąsiadujące z inwestycją wały przeciwpowodziowe oraz zatoka portowa dla łodzi i żaglówek. Autorzy postanowili w tym trudnym otoczeniu podejść do założenia jak do portu, miejsca w którym budynki osłonięte są przed uciążliwościami  jak łodzie przed bezpośrednim nurtem, prądami oraz wiatrem. 

Budynek mieszkalno-biurowy

Obiekt mieszkalno-biurowy o powierzchni ok. 350m2. Prosta forma budynku nawiązuje do sąsiedniej modernistycznej zabudowy. Podcień opartym na skośnych słupach wraz z dużymi przeszkleniami otwiera część biurową na otaczający tereny. Zastosowano naturalne materiały w postaci tynków barwionych z domieszką miki oraz okładziny klinkierowe. Całość zrealizowana w 2017r.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym

Rozwinięcie i optymalizacjia koncepcji z 2015 r. Idea współczesnej kamienicy i miejskiego stylu.

 

ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSARACH, GMINA WISZNIA MAŁA

Rozbudowa obejmuje dodatkowe 4 sale lekcyjne, salę sportową z zapleczem socjalnym, świetlicę szkolną wraz z zapleczem kuchennym,pokój nauczycielski oraz zespół administracyjny z sekretariatem i gabinetem dyrektora.


 

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z USŁUGAMI I GARAŻAMI PODZIEMNYMI LOKUM DA VINCI

Dziewiętnastego czerwca 2015 r. podczas uroczystości w Muzeum Architektury zostaliśmy uhonorowani II Nagrodą w konkursie za najlepszą realizację architektoniczną "Piękny Wrocław".Bardzo dziękujemy.

 

 

 

Analiza chłonności wraz ze wstępną koncepcją portu rzecznego w Czernicy

17 czerwca 2017 r. byliśmy gośćmi w programie "Temat rzeka" nadawanym przez TVP. Poniżej link do materiału.

https://opole.tvp.pl/32855338/temat-rzeka-przystan-dunikowskiego-we-wroclawiu

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA NA OPRACOWANIE KOŚCIOŁA RZYMSKO- KATOLICKIEGO NA TERENIE OSIEDLA NOWE ŻERNIKI WE WROCŁAWIU

Architekt: Karol Pietrucha

Wizualizacje: Jakub Pietrucha

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA NA OPRACOWANIE KOŚCIOŁA RZYMSKO- KATOLICKIEGO NA TERENIE OSIEDLA NOWE ŻERNIKI WE WROCŁAWIU

Listopad 2016

KONCEPCJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA DLA OSIEDLA DOMÓW WIELORODZINNYCH BRZOZOWE ZACISZE ETAP IV

Zaprojektowana zabudowa składa się z trzech budynków mieszkalnych będących kontynuacją istniejących kierunków zabudowy, z zachowaniem głównych osi kompozycyjnych.Powstała w ten sposób wraz z istniejącymi już budynkami zabudowa kwartałowa.

KONCEPCJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU WIELORODZINNEGO Z USŁUGAMI I GARAŻEM PODZIEMNYM

OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ”Kępa Mieszczańska – miejski styl”

W założeniu projektantów obiekt zlokalizowany na Kępie Mieszczańskiej ma nawiązywać do dobrych tradycji mieszczańskich, stylu życia i mieszkania w centrum miasta. Główną ideą koncepcji było stworzenie dla mieszkańców dobrego i przyjaznego miejsca zapewniającego strefy rekreacji oraz odpoczynku.

Projekt remontu dachu i renowacji elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej

Projekt obejmuje prace remontowe dachu z wymianą pokrycia, prace izolacyjne przyziemia i odwodnienie budynku oraz prace konserwatorskie związane z rewitalizacją stolarki okiennej, kamieniarki, elementów sztukateryjnych elewacji i wykonaniem tynków renowacyjnych.

 

Budynek biurowo-magazynowo-produkcyjny przy ul. Strzeleckiej we Wrocławiu

II Nagroda w konkursie (I-szej nie przyznano)
Zespół konkursowy: Krzysztof Mroziuk, Karol Pietrucha, Anna Rodzoch, Sylwia Dąbrowska

Rozbudowa Kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej przy ul. Tatarakowej we Wrocławiu

Architektura:Karol Pietrucha, współpraca Krzysztof Mroziuk

 

 

Osiedle domów mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej Park Domaszczyn

Architektura:Krzysztof Mroziuk, Karol Pietrucha, Anna Rodzoch

zdjęcia z budowy: www.parkdomaszczyn.pl/CMS/inwestycja/dziennik_budowy.html 

 

 

Osiedle LOKUM-MOSIĘŻNA II we Wrocławiu

Inwestycja dla której przyjęto nazwę Mosiężna BIS stanowi kontynuację 
osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego 
przy ul. Mosięznej 3 i jest z nią powiązana komunikacyjnie tworząc w sumie kompleks ponad 600 mieszkań.


Zdjęcia z realizacji inwestycji

Centum Biznesu we Wrocławiu przy ul. Awicenny

Projekt zagospodarowania terenu dla potrzeb centrum usługowo-biurowego we Wrocławiu przy ul. Awicenny
Oferta inwestycyjna Lokum Olczyk.
Architektura: Krzysztof Mroziuk, Karol Pietrucha,Wojciech Bazan
Wizualizacje: Łukasz Kołacz, Ewa Patas

Ośrodek Zdrowia w Wiszni Małej, woj.dolnośląskie

Projekt Ośrodka Zdrowia dla Gminy Wisznia Mała.Powierzchnia nowoprojektowanej części 500 m2, powierzchnia budynku modernizowanego 300 m2. Obiekt dopuszczony do użytkowania.Wkrótce uruchomienie przychodni.
Architektura:Krzysztof Mroziuk, Karol Pietrucha
Wizualizacje:Ewa Patas

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania obszaru placu Nowy Targ we Wrocławiu

IDEA

Główną ideą przyświecającą projektantom było stworzenie nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która będzie miała potencjał nowego symbolu Wrocławia.

 

Przebudowa zamku w Międzylesiu na hotel

Projekt budowlany przebudowy zamku na cele konferencyjno-hotelowe.W projekcie przewidziano podziemny basen na dziedzińcu zamku z oknami wychodzącymmi na fosę.W wewnętrznym dziedzińcu zamku umieszczono recepcję hotelu i zadaszono szklanym dachem w technologi Pinklington.

Zespół domów jednorodzinnych i małych domów welorodzinnych we Wrocławiu

Projekt zespołu zabudowy jednorodzinnej i małych domów wielorodzinnych typu willowego we Wrocławiu .
Projekt obejmuje plan zagospodarowania terenu oraz projekt poszczególnych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych z usługami. 

Myjnia samochodowa samoobsługowa

Projekt budowlany i wykonawczy myjni samochodowej samoobsługowej jako projekt powtarzalny.

Koncepcja Centum Biurowego

Wstępna koncepcja Centrum Biurowego pomiędzy ulicami Krakowską i Wilczą we Wrocławiu dla potrzeb analizy chłonności terenu.Dwie wersje projektu.
Architektura: Krzysztof Mroziuk, Karol Pietrucha Współpraca: Bartłomiej Makowski
Wizualizacje: Łukasz Kołacz, Ewa Patas

Apartamenty Willowe Wrocław-Ołtaszyn ul. Nefrytowa 18

Zaprojektowano 4 budynki jednorodzinne w tym 3 w zabudowie bliźniaczej.Łacznie zaprojektowano 14 mieszkań.Do każdego z mieszkań przyporządkowane są niewielkie przydomowe ogrody.Projekt uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę.Inwestycja w trkacie przygotowania do realizacji.

Projekt małych domów wielorodzinnych

Zaprojektowano zespół małych domów wielorodzinnych w układzie szeregowym z garażem podziemnym.
Małe domy wielorodzinne w planie miejscowym zdefiniowano  jako budynki do 4 mieszkań włącznie.Powstało przez to założenie, które swoim charakterem nawiązuje do kameralnej zabudowy szeregowej typowej dla budynków jednorodzinnych.

Projekt Fabryki Mebli Ogrodowych w Nadolicach Wielkich powiat wrocławski

Zaprojektowano halę produkcyjno-magazynową o powierzchni 5800 m2 oraz zaplecze biurowo-socjalne o powierzchni 700 m2 dla potrzeb fabryki mebli ogrodowych.
Architektura:Krzysztof Mroziuk, Karol Pietrucha, Wojciech Bazan
Konstrukcja:Miłosław Matejko
Instalacje sanitarne:GP OMEGA Piotr Peregudowski
Instalacje elektryczne: Alina Faliszewska

Projekt budynku biurowego przy ul. Wyścigowej 56 we Wrocławiu

PRZEDMIOT INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest budynek biurowy 4-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zlokalizowany przy ul.Wyścigowej 56 na dz.nr 20/8 we Wrocławiu, o układzie umożliwiającym realizację w dwóch etapach.

Kościół Rzymskokatolicki

Konstukcja: Jakub Fiuk
Instalacje sanitarne: GP Omega Piotr Peregudowski
Instalacje elektryczne: Alina Faliszewska
Projekt budynku wielorodzinnego z usługami i garażami podziemnymi.

Obiekt zrealizowany.Powierzchnia użytkowa mieszkań 14 500 m2, liczba mieszkań 300.
Współpraca:
Wojciech Bazan, Andrzej Wojnar
Konstrukcja: Krzysztof Kotkowski
Instalacje sanitarne: GP Omega Piotr Peregudowski
Instalacje elektryczne: Alina Faliszewska

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej we Wrocławiu. Powierzchnia użytkowa mieszkań i usług około 7600 m2 Powierzchnia użytkowa garażu podziemnego 1600 m2. Inwestycja zrealizowana.

Projekt budowlany budynku

Projekt budowlany budynku mieszkalno-gospodarczego wraz z ł?cznikiem komunikacyjnym do budynku głównego Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusowego przy ul. Kapitulnej 4 we Wrocławiu.
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Powierzchnia 2885m2, kubatura 5779m3
Budynek mieszkalny wielorodzinny

Powierzchnia 11215m2, kubatura 30944m3
Wnętrza Kaplicy

Budynek wielorodzinnych - konkurs

Projekt konkursowy budynku wielorodzinnego w Jeleniej Górze - IIInagroda
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mikorzynie

Szkoła na 250 uczniów
Gimnazjum w Walcach

Powierzchnia 4065m2
Projekty konserwatorskie

Projekty kolorystyki elewacji zabytkowych kościołów oraz projekty aranżacji wnętrz.

© Pietrucha . Mroziuk Projekt. All rights reserved.
Projekt i realizacja: BetterSite.pl